Elektronická evidence pacientů na recepci

Pro zkvalitnění našich služeb jsme zavedli registrační systém pacientů. Jedná se o zařízení pro čtení karet zdravotní pojišťovny.

Prosíme všechny pacienty, aby se vždy při vstupu na recepci pomocí tohoto přístroje registrovali.

Děkujeme.